Käsitteitä

Ulottuvuudet

Tietoisuuden kehityksen eri vaiheita kuvataan monin eri tavoin ja erilaisilla hierarkioilla. Kaikki ne ovat mielen yritystä hahmottaa jotakin, johon se ei oikeasti kykene, ja siksi jokainen kuvaustapa on lopulta vain viitteellinen. Seuraavassa kuvattu energiarakenteiden (ulottuvuuksien) hierarkia antaa kuitenkin kokonaiskuvaa aiheesta.

1. -3. ulottuvuus, vanhan sieluenergian aika

1. ulottuvuus (1D) on KEHON taso ja edustaa selviytymistä ja perustarpeita. Tästä on ihmisen tietoisuuden kehitys lähtenyt liikkeelle: henkiinjäämisestä ja suvunjatkamisesta.

2D on MIELEN taso, jossa järkiajattelu on valtavirtaa. Rahalla, omaisuudella, asemalla, vallalla ja hyödyn tavoittelulla on suuri painoarvo. Auktoriteetit ja kollektiivitietoisuus vaikuttavat yksilön energiajärjestelmään ja laumakäyttäytyminen on normaalia.

3D on SYDÄMEN taso, joka on tullut maaplaneetalle noin 2000 vuotta sitten, Kalojen ajan alkaessa. 3D tuo tietoisuuteen rakkauden ja myötätunnon, mutta omista rajoista kiinni pitäminen on usein vaikeaa, ja omanarvon tunnetta puuttuu. Itsensä kuunteleminen ja oman elämän toteuttaminen on haasteellista, koska keho, mieli ja energia eivät ole tasapainossa keskenään.

Vanhan sieluenergian vallitessa elämä etenee ennalta tehdyn sielunsopimuksen mukaisesti, sisältäen vain sielun ennalta itselleen suunnittelemat kokemukset ja valintamahdollisuudet. Tietoisuuden kehitys on hidasta. Vanha sieluaura käy ympäröivien taajuuksien kohotessa ylikierroksilla ja heikkenee, eikä anna välttämättä riittävää suojaa ulkopuolisilta energioilta. Monet aistiyliherkkyydet johtuvat suojaavan energiarakenteen heikentymisestä tai puuttumisesta kokonaan.

4. ulottuvuus, indigoenergian aika

4D on itsenäistä ja kapinallista indigoenergiaa, ensimmäinen versio uuden aikakauden energiasta (aura on indigonsininen, siitä nimitys). Indigo irtautuu kollektiivitietoisuudesta: ajattelu on itsenäistä, auktoriteetteja uskalletaan vastustaa ja olemassa olevia ajattelutapoja ja järjestelmiä kyseenalaistaa. Oman tien etsiminen on tärkeää: -Kuka minä olen, ja mitä minä oikeasti haluan?

4D on tietoisuuden siirtymävaihe, silta kolmannesta viidenteen ulottuvuuteen.

5. ulottuvuus, kristallienergian aika

5D:ssä indigorakenteen värähtelytaajuus nousee ja se muuttuu kristallirakenteeksi. Keho, mieli ja sydän sulautuvat yhteen, jolloin tietoisuuden taso vaikuttaa vaivattomasti myös kehoon ja mieleen. Ihminen tulee tietoisemmaksi oman kehonsa hyvinvoinnista, kuten sen tarvitsemasta ravinnosta, liikunnasta ja levosta. Kun tietoisuus lävistää myös mielen, ihminen pystyy ajattelemaan ja toimimaan korkeamman tietoisuutensa ohjaamana ja toimimaan reaalimaailmassa omaksi korkeimmaksi parhaakseen. Oman elämän merkitys kirkastuu, antaen voimaa tehdä tarvittavia muutoksia olosuhteisiin omien tavoitteiden saavuttamiseksi.
Viidennessä ulottuvuudessa tietoisuus jatkaa laajentumistaan ja mielenrauha lisääntyy. Kiinnostus arvosteluun, oikeassa olemiseen ja taisteluun vähenee: ymmärretään, että jokainen matkaa samalla polulla mutta kukin omassa kohdassaan. Me kaikki olemme yhtä.

Vuodesta 2004 alkaen lapsilla on ollut jo syntymästään alkaen kristallia aurassaan: indigo-kristallit (2004-2008), puhtaat kristallit (2009-2012) ja vuodesta 2013 alkaen kristalli-kultarakenteen omaavat lapset.

AuraTransformaatio™ -hoito siirtää ihmisen tietoisuuden viidenteen ulottuvuuteen. Muutos on vähittäinen, mutta viimeistään tasapainotushoidon jälkeen ihminen ankkuroituu pysyvästi 5D:hen. Tästä alkaa kristallisoitumisprosessiksi kutsuttu vaihe, jossa tietoisuus jatkaa laajenemistaan aina 13. ulottuvuuteen asti. Henkienergia integroituu vähitellen mielen ja kehon tasolle.

Ilman AuraTransformaatiota™ henkienergian tuominen fyysisyyteen on hidasta ja vaikeaa. Tietoisuus pyrkii kiivaasti laajenemaan etenkin kun on siirrytty 3D:stä eteenpäin, mutta auran rakenne asettaa rajoitukset sille, kuinka pitkälle voi päästä. "Tavallisempi" tapa edetä tietoisuuden laajentamisessa sielulle olisi päättää tämä inkarnaatio (eli kuolla) ja syntyä tänne uudelleen uudempaan energiarakenteeseen, joka tukee laajentumista ja on yhteensopiva planeetan nousevien värähtelyjen kanssa.

Karma ja dharma

Karma on syyn ja seurauksen suhde ihmisen elämässä. Karma on tämän ja edellisten elämien toimintojen seurausta, ja vanhan sieluenergian ollessa vallalla se määrittää paikkaamme ja elämämme kulkua hyvinkin tarkasti. Elämän kulku on lyöty lukkoon jo ennen syntymäämme. AuraTransformaatiossa™ vanha karma poistuu, ja pöytä puhdistuu. Uudessa energiassa karma toimii toisin: syyn ja seurauksen laki antaa meille palautteen teoistamme lähes välittömästi, jolloin myös ymmärrämme paremmin syy-seuraussuhteet. Uuden ajan energioissa voimme vapaammin valita elämämme suunnan ja luoda nykyhetken ja tulevaisuuden, omaa vastuutamme tietenkään unohtamatta.

Dharma, oma elämäntehtävämme, alkaa vetää meitä puoleensa AuraTransformaatio™ -hoidon jälkeen. Luottamus intuitioon lisääntyy, sopivia tilaisuuksia ja oikeita ihmisiä tulee tiellemme. Oma paikka maailmassa alkaa selkeytyä, ja on helppo keskittyä omiin tehtäviin.

Dharma ei tarkoita mitään tiettyä ammattia tai työtehtävää, vaan se on tapa tai ne tavat, joilla ihmisen korkein tietoisuus toteuttaa itseään parhaalla mahdollisella tavalla tässä elämässä. Dharmaan liittyy aina sekä oma henkinen kasvu että yhteisön palveleminen, itselle luontaisella tavalla.

Kultainen Aika

Kultaiseksi Ajaksi kutsutaan maapallon uutta aikakautta, jossa eletään viidennessä ja sitä korkeammissa ulottuvuuksissa. Kultainen Aika on sydäntietoisuuden, rakkauden ja harmonian maailma, jonka perustana ovat yksilön itsearvostus että toisten kunnioitus tasavertaisina. Korkea tietoisuus takaa sen, että päätöksenteossa pyritään yhteiseen hyvään rehellisesti ja oikeudenmukaisesti.

Kultainen Aika on luonnollinen seuraus siitä, että vielä tällä hetkellä valtaa pitävä 3D-väestö poistuu maapallolta luonnollista kautta. Uudet lapset ovat korkeavärähteisiä: vuodesta 2009 lähtien heillä on ollut jo vähintään 5D- tietoisuus. Maapallon taajuus ei enää tue tätä alempia värähtelyjä, joten ne sielut, joiden tietoisuus ei ole vielä riittävän laaja, jatkavat kuolemansa jälkeen kehittymistään toisilla planeetoilla tai toisissa universumeissa, eli eivät inkarnoidu enää Maahan.

Elämme tällä hetkellä siirtymävaihetta, jossa vanha 3D-maailma arvoineen, ahneuksineen ja itsekkyyksineen on jäämässä vääjäämättä taakse, ja edessä on Kultainen Aika. Tulkinnat siirtymävaiheen kestosta vaihtelevat hieman, mutta varsin yleisesti sen ajatellaan alkaneen vuonna 2012 ja päättyvän vuoden 2032 paikkeilla. Miksipä ei? Vuonna 2032 uuden ajan energioiden edustajat ovat jo enemmistönä työelämässä, vanhempina ja yhteiskunnan päättävillä paikoilla.

Kuohuva maailmantilanne kertoo siirtymän olevan käynnissä: "vanha valta" pitää viimeiseen asti kiinni sillanpääasemistaan, ja samanaikaisesti neljännen ulottuvuuden indigoenergiaa edustava väestö nousee kapinaan järjestelmien muuttamiseksi. Tämä on tärkeä ja tarpeellinen vaihe ihmiskunnan henkisessä evoluutiossa. Viidennen ja sitä korkeampien ulottuvuuksien tietoisuuden taso tuo lopulta rauhanomaiset ratkaisut nyt esillä oleviin haasteisiin.